Cechy charakterystyczne branży TSL

Skrótem TSL określana jest branża związana z transportem, spedycją i logistyką. W Polsce od lat, właściwie od momentu transformacji, zyskiwała ona na znaczeniu. Kolejnym kamieniem milowym w jej rozwoju było otworzenie granic po wstąpieniu do Unii Europejskiej. Nie można też zaprzeczyć, że dynamiczne poszerzanie się usług związanych z transportem, spedycją oraz logistyką związane jest ze zjawiskiem tworzenia się tak zwanej globalnej wioski. Świat podlega procesowi globalizacji, a jednym z jego następstw jest tworzenie się nowych rynków zbytu na przeróżne produkty. Wszystkie muszą zostać przetransportowane, a ponieważ ich liczba rośnie, także sektor usług transportowych i logistycznych się rozbudowuje. Wracając jednak do definicji branży TSL, warto nieco rozwinąć jej poszczególne części składowe.

Na początku był transport

Można powiedzieć, że usługi transportowe są stare na świat. Już w starożytności niektóre dobra były przewożone na pewne odległości. Wówczas liczba transportowanych produktów, jak również dystanse na jakie były przenoszone, pozostawały ograniczone. Zwłaszcza w porównaniu ze współczesnymi możliwościami transportowymi nie wydają się one istotne. Nie można jednak całkowicie pozbawiać znaczenia tych pierwotnych form transportu. Wyznaczyły one bowiem początek rozwoju usług, które dzisiaj osiągają niesamowitą skalę. Powiedzieć o współczesnym transporcie, że jest silną branżą byłoby sporym niedoszacowaniem. Stanowi on bowiem jeden z najmocniejszych sektorów gospodarczych o ogromnym zróżnicowaniu oraz zasięgu świadczonych usług. Co więcej, kondycja branży transportowej stanowi odzwierciedlenie sytuacji całej gospodarki. Gdy inne sektory działają prężnie i są w fazie rozwoju, korzysta również i transport. Firmy z nim związane mają więcej zleceń. Jeżeli w gospodarce dzieje się źle, spada konsumpcja, a co za tym idzie ograniczona zostaje produkcja. Usługi transportowe również nie są wówczas tak potrzebne.

Spedycyjna mgła pojęciowa

Czym jest spedycja? Odpowiedź na to pytanie nie jest wcale taka prosta, choć wielu ludzi ma mgliste pojęcie odnośnie znaczenia tego terminu. Na pewno można powiedzieć, że spedycja jest elementem branży TSL, czyli transportu, spedycji i logistyki. Zgodnie z jej najczęściej przytaczanymi cechami, jak również w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, można powiedzieć, że spedycja odnosi się do zaplanowania transportu w ten sposób, aby ładunek skutecznie dotarł we wskazanym terminie pod konkretny adres. Trudno zatem zaprzeczyć, że jest ona ściśle związana z transportowaniem towarów. Zresztą ich przewóz to jeden z podstawowych elementów składowych spedycji.

Logistyka fundamentem gospodarki

Ostatni element branży TSL to logistyka. Jest ona fundamentem współczesnego i zglobalizowanego świata. Obejmuje wszystkie działania związane z przenoszeniem dóbr. W jej ramach mieści się zatem i transport, i spedycja. Jednak sama logistyka stanowi znacznie szersze pojęcie. Zadania logistyczne polegają na rozlokowaniu dóbr z uwzględnieniem przeróżnych kryteriów.

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *