Schenck.com.pl Blog

0

Przewożenie piachu – co mówią przepisy?

Jak wykonuje się usługi transportowe? Dynamiczny rozwój wielu dziedzin powoduje, że obecnie usługi transportowe wykonywane są przy pomocy różnorodnych form. Lądowy, morski czy powietrzny – wybór odpowiedniej formy uzależniony jest w znacznej mierze od...

0

Transport ubrań na pokaz mody

W pracy każdego projektanta mody niezwykle ważne są sukces i uznanie klientów. Aby móc zostać rozpoznawalnym i cenionym projektantem, koniecznie należy prezentować swoją odzież na jak największej ilości pokazów mody. Organizacja takiego pokazu to...

0

Przewożenie leków we właściwych warunkach

Odpowiednie certyfikaty jakościowe są pewnego rodzaju gwarantem, że firma świadcząca usługi w zakresie transportu i logistyki medycznej czy farmakologicznej, spełnia odpowiednie wymogi. A w świecie medykamentów, leków i suplementów, odpowiedni transport i magazynowanie mają...

0

Co to jest kabotaż?

Kabotażem, lub transportem kabotażowym, nazywa się ogólnie przewóz towarów lub ludzi pomiędzy dwoma miejscami położonymi w jednym kraju, z wykorzystaniem środka transportu zarejestrowanego w innym kraju. Prawami kabotażowymi nazywa się również prawodawstwo dotyczące podróży...

0

Regulacje dotyczące transportu farmaceutyków

Firmy zajmujące się transportem farmaceutyków to bardzo elitarne jednostki. Niewiele z nich może pozostać na rynku przez dłuższy czas, ponieważ koncerny farmaceutyczne przez dłuższy czas ufają tylko jednym, konkretnym firmom transportowym. Ponieważ konkurencja na...

0

Regulacje dotyczące przewozu drzwi

Firmy transportowe, które przy porozumieniu z firmą produkcyjną zajmują się transportem drzwi, muszą przestrzegać szeregu zasad, które regulują bezpieczny przewóz tych towarów. Producenci drzwi zawsze szukają firm transportowych z dużym doświadczeniem i dobrymi opiniami...

0

Rozporządzenia dotyczące transportu bydła

Transport zwierząt objęty jest szczególnymi restrykcjami. Najczęściej przewożone jest bydło, zarówno na terenie Polski jak i Europy. Firmy przewozowe muszą uzyskać specjalne pozwolenie, które umożliwi im legalne prowadzenie tego rodzaju usług. Należy pamiętać, aby...

0

Specyfika działalności spedytora

Spedytor odpowiada za organizację transportu ładunków. Nie dysponuje własnymi pojazdami, ani nie posiada licencji na wykonywanie transportu drogowego. W swojej pracy wykorzystuje możliwości giełd transportowych, opierając się na sprawdzonych klientach i pozyskując nowych. Spedytor...

0

Zarządzanie siecią dostawców i odbiorców

Aby możliwe było wytwarzanie określonego rodzaju dóbr i ich dystrybucja do odbiorcy końcowego musi zajść szereg powiązanych ze sobą procesów. Określone dobro musi być gdzieś najpierw wytworzone. A przedsiębiorstwo, które zajmuje się wytwarzaniem określonych...