Windykacja w ramach giełdy transportowej

Opóźnienia w opłaceniu faktur lub niechęć do uregulowania swoich zobowiązań względem firm transportowych stanowią utrudnienia w funkcjonowaniu i uniemożliwiają harmonijne działanie. Co więc można zrobić, jeśli nie przynoszą skutku listy ponaglające i wzywające do zapłaty zaległości, a zbliżające się przedawnienie roszczeń stanowi faktyczną groźbę, że utracone zostaną pieniądze za wykonaną usługę?

W takim wypadku możemy sięgnąć po metodę, uznawaną za kontrowersyjną. Metodą jest skorzystanie z usług windykacyjnych giełdy transportowej. Opublikowanie informacji o zaległościach i braku wiarygodności finansowej partnera biznesowego, poparte kopiami zaległych rachunków i wysłanych wezwań do zapłaty, przynosi oczekiwany skutek. Zamieszczenie np. na forum informacji o nieuczciwej firmie lub nieuczciwej spedycji, uniemożliwi wykonywanie procederu nieuczciwym przedsiębiorcom.

Administracja portalu może również pomóc w rozwiązaniu problemu. Należy wypełnić dokumenty windykacyjne, uzupełnione o kopie nieuregulowanych faktur i wezwań do zapłaty, a także dołączyć umowę, która została zawarta z nieuczciwym klientem i list przewozowy CMR. Giełda transportowa upomni klienta oraz przypomnienie o konieczności wywiązania się z umowy zamieści na stronie internetowej. W skrajnych wypadkach może dojść do zamknięcia kontaktu z serwisem giełdy. W ten sposób nieuczciwy przedsiębiorca może utracić szansę na atrakcyjne zlecenia. Usługa taka jest płatna.

Giełda gwarantem bezpieczeństwa finansowego

Większość transakcji, przeprowadzanych z udziałem giełdy transportowej, należy do bezpiecznych. Przedsiębiorca może bezpiecznie korzystać z zamieszczonych ofert. Giełda transportowa odzyskuje należności za nieopłacone faktury, dzięki skutecznym narzędziom. Należą do nich, miedzy innymi, prowadzenie weryfikacji klientów, katalogu firm, ratingu finansowego czy arbitrażowe dochodzenie należności.

Pozasądowe rozwiązanie problemu, poprzez skorzystanie z arbitrażu, wymaga szybkiej reakcji strony pokrzywdzonej. Ważne to jest szczególnie w sytuacji, gdy dłużnikiem pozostaje strona, której siedziba mieści się poza krajem. Efektywnym sposobem poinformowania dłużnika, że należność zostanie wyegzekwowana, będzie skorzystanie z usług prawnika, pracującego na terenie kraju zadłużonego przedsiębiorstwa. Pismo takie jest realnym zagrożeniem dla nieuczciwego biznesmena przed nieuchronnością działań windykacyjnych.

Ważną konsekwencją podobnego działania strony polskiej jest uzmysłowienie klientowi, że nie opłaca się zwlekać z uiszczeniem należności za wystawione faktury.

Dostęp do informacji o kondycji finansowej firmy, stanowi ważne zabezpieczenie przed nieuczciwymi kontrahentami. Służy temu rating finansowy. Przedsiębiorca ma dostęp do raportów, które ukażą prawdziwy obraz potencjalnego klienta. Informacje dotyczą zdolności kredytowych, uzyskiwanych dochodach i opiniach biznesowych. Uzyskanie dostępu do ratingu finansowego jest usługą płatną.

Giełda transportowa dostarczy również listy firm preferowanych oraz czarną listę firm, z którymi nie warto nawiązywać współpracy biznesowej. Skorzystanie z możliwości, jakie niesie giełda transportowa, pozwoli uniknąć kłopotów i bezpiecznie nawiązać kontakty handlowe.

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *