Zarządzanie siecią dostawców i odbiorców

Aby możliwe było wytwarzanie określonego rodzaju dóbr i ich dystrybucja do odbiorcy końcowego musi zajść szereg powiązanych ze sobą procesów. Określone dobro musi być gdzieś najpierw wytworzone. A przedsiębiorstwo, które zajmuje się wytwarzaniem określonych dóbr musi posiadać sieć dostawców, odbiorców, elementów spajających itd. Ktoś musi jeszcze zarządzać całym procesem.

Łańcuch dostaw

Cały proces wzajemnych powiązań od dostawcy surowców niezbędnych do wytworzenia określonego dobra, przez przedsiębiorstwo wytwarzające określone dobre aż po odbiorcę końcowego to łańcuch dostaw. Do tego dochodzi jeszcze utylizacja tego, co nie może być efektywnie wykorzystane. Łańcuchy dostaw dzielą się na proste, złożone, a także całe sieci dostaw. Przedsiębiorstwa mogą stanowić ogniwo więcej niż jednego łańcucha dostaw. Istotna jest tutaj odpowiednia koordynacja przepływających pomiędzy nimi procesów. Dlatego narodziło się zarządzanie łańcuchem dostaw, po angielsku Supply Chain Management.

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Proces przepływu informacji, umożliwiający sprawne przemieszczanie się towarów i usług, informacji, który umożliwia planowanie, kontrolowanie, realizowanie, monitorowanie oraz projektowanie łańcucha dostaw to zarządzanie łańcuchem dostaw.

Znaczenie zarządzanie łańcuchem dostaw

O ile w przypadku prostych łańcuchów dostaw łatwo jest kontrolować cały proces dostarczania, projektowania, produkowania oraz dystrybucji, o tyle w przypadku bardziej złożonych struktur sytuacja robi się bardziej skomplikowana. Istnieją sieciowe łańcuchy dostaw, a nawet całe sieci dostaw. A sieci dostaw obejmują w zasadzie kilka przenikających się łańcuchów. Dzieje się tak dlatego, że jedno przedsiębiorstwo może być ogniwem spajającym kilka łańcuchów dostaw. Rolą systemu zarządzania łańcuchem dostaw jest spajanie wszystkiego w jedną całość. Sprawne zarządzanie umożliwia optymalizację źródeł dostaw, planowanie specjalistyczny potrzeb związanych z produkcją, określanie zdolności produkcyjnych, globalne planowanie dostaw, produkcji, a nawet popytu, planowanie przebiegu całego procesu z uwzględnieniem popytu, potrzeby wytwarzania i magazynowania, zaopatrywania, produkcją oraz transportem wytwarzanych dóbr.

Sens istnienia

Pojęcie zarządzania łańcuchem dostaw wyewoluowało z czasem, w miarę rozrastanie się wzajemnych sieci dostaw i powiązań. W przypadku prostego łańcucha, kiedy mamy do czynienia z przedsiębiorstwem mającym pojedynczego dostawcę i odbiorcę zarządzanie jest proste. Ale co jeśli mamy do czynienia z większą liczbą tych wzajemnie ze sobą powiązanych podmiotów? Wtedy zachodzi konieczność integrowania wszystkiego w jedną całość. I wtedy mówimy o zarządzaniu łańcuchem dostaw. Kiedy kilka przedsiębiorstw w danym łańcuchu jest w istocie ogniwami kilku to całość się bardzo komplikuje. A produkcja powinna być kontynuowana. Trzeba jeszcze uwzględnić fakt, że popyt i podaż ulegają zmianie, podobnie jak liczba surowców.

Ważne jest planowanie i integracja łańcuchów dostaw w jedną całość. Dodać należy, że istnieją różne metody zarządzania łańcuchami dostaw oraz poglądy na ten temat. Lata praktyki zaowocowały powstaniem wielu wartościowych koncepcji. A to tylko pokazuje, jak ważne jest to zagadnienie.

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *